Teléfono: 988 40 02. Fax: 988 45 43 72. Emailadministracion@concellosarreaus.com

Subvención para a colocación de sinalización turística no Concello de Sarreaus, concedida pola CONSELLERIA DE CULTURA E TURISMO DE GALICIA. Turismo de Galicia o abeiro da Resolción do 26 de decembro de 2018.

Sinalización con totems de benvida nas estradas de entrada o Concello.

Orzamento total: 37.160,07 €

Subvención de Turismo: 24.154,05 €

Oportacion Concello: 13.006,02 €